Bemutatkozás

A Tiszavasvári Sport Klub 2006-ban alakult, a városban élő a versenysportot már korábban befejező, de a sportot szerető emberek aktív közreműködésével.

Az alakulást követően sportszervezetünk a tagjai számára biztosít aktív sportolási lehetőséget és mind ezek mellett több szabadidős rendezvényen vett, vesz részt szervezőként, lebonyolítóként, illetve résztvevőként.

Együttműködünk a régió más civil szervezeteivel, Kistérségi társulásaival. Kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű emberek sportolásának szervezésével. Több éven keresztül szervezője és lebonyolítója volt – a Roma Kupa Alapítvánnyal együttműködve – az Országos Roma Kupának, és – a Fogyatékosok Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szövetségével együttműködve – szervezi és lebonyolítja a Tanulásban Akadályozott Tanulók sportversenyeit, a Magyar Labdarúgó Szövetség Grasroots programjában szervezett Veterán Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Főiskolás Kispályás Bajnokság, illetve a Fogyatékosok országos kispályás labdarúgó bajnokság döntőjének szervezésében is részt vesz az egyesület.

Együttműködtünk a kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével foglalkozó Magiszter Általános Iskola és Óvoda oktatási intézménnyel a tehetséggondozás és nevelés területén, amiben a sport indikátor szerepet tölt be. Az együttműködés következményeként 2012-ben az egyesület benevezett a iskola gyerekeiből a legtehetségesebbeket leigazolva az MLSZ Bozsik programjának egyesületi programjába U7, U9, U11 korosztályokban, majd a sportolóink számát növelve U13 és U14 korosztályokban is működtetünk labdarúgó csapatoka, illetve U11, U13 és U15 korosztályokban Futsal csapataink is versenyeznek.

2013-ban kosárlabda sportágban is szerveztünk U11 és U12 korosztályokban csapatokat, akik a megyei bajnokságban szerepeltek, majd 2018 évtől kezdődően az országos UP bajnokságban folytattuk a versenyeztetést. Jelenleg U9, U11 és U12 korosztályban versenyeztetünk csapatokat az országos UP bajnokságban

A Tiszavasvári Sport Klub kiemelt céljaként kezeli a városban élő halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyerekek helyzetének javítása érdekében a társadalmi integráció elősegítését a sport területének lehetőségeivel. Ennek érdekében több éve szorosan együttműködve a Magiszter iskolával, részt vesz az iskola több programjában:

Tiszavasvári Város Önkormányzata, az intézményei, a Magiszter Iskola és a helyi civil szervezetek közreműködésével komplex program szerűen kívánja kezelni a városban jelentkező elszegényedés, a generációkat sújtó munkanélküliség, a roma népesség életfeltételeinek romlásának következményeit, a 3-18 éves korosztály életesélyeinek romlását.

A program sikeres végrehajtásának fontos terepe az oktatás, a kultúra és a sport. A Tiszavasvári Sport Klub, mint civil szervezet csatlakozott a programhoz és más szervezetekkel közösen tevékenykedik a kitűzött célok elérése érdekében.

A program keretében kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű már-már mély szegénységben élő gyerekek, családok felzárkóztatására, a kialakuló szegregáció ellensúlyozására, a társadalmi beilleszkedés esélyének megteremtésére, a normák megismerésével, pozitív példák, példaképek segítségével.

Sportszervezetünk a hátrányos helyzetű, roma tanulók számára biztosít sportolási, versenyzési feltételeket, kiemelten kosárlabda és labdarúgás sportágban. Ez a terület a normák, a magatartási szabályok elfogadásának, a más csoportokhoz való alkalmazkodás bemutatásának, tanulásának fontos terepe.

Megállapodás keretében egyesületünk a Magiszter Alapítvánnyal az Önkormányzattal együttműködve kívánja ellátni a feladatát, kiszélesítve más non profit civil szervezetek együttműködésével, önkéntesek segítségével.